Priser

Takster pr. 01.02.18

Priser/honorar er egenandel som pasienten betaler

Kiropraktor

Honorar

Førstegangskonsultasjon (ikke tidligere vært pasient) 490,-
Ordinær konsultasjon 390,-
Trykkbølgebehandling 480,-
Tilleggsutstyr, kinesiotape, ispakning 50,-
Faktureringsgebyr 55,-
Attester etc. 100,-


Røntgen

Honorar

Digitalt røntgenbilde 480,-
Digital kopi av røntgenbilde 100,-


KONSULTASJON UTENOM ARBEIDS TID HELGEN

HONORAr

Førstegangskonsultasjon850,-
Ordinær konsultasjon590,-

HAR DU HELSEFORSIKRING?

Du kan med fordel benytte deg av din helseforsikring hos følgende forsikringsselskaper m.fl. ved alle Kiropraktorgruppen sine klinikker rundt om i landet

RYGDEREFUSJONER – DEKNING AV UTGIFTER

Det gis trygderefusjon for UNDERSØKELSE og BEHANDLING

Det er uavhengig av om du er henvist av lege eller tar direkte kontakt med kiropraktor. Refusjonssatsene er 64,- kroner per behandling, og 139,- kroner ved undersøkelse/behandlingsstart. Kiropraktorer har avtale med trygdekontoret slik at refusjonsbeløpet blir trukket direkte fra kiropraktorens takster. Reiseutgifter i forbindelse med behandling dekkes etter nærmere regler.