Priser

Takster pr. 01.01.21

Priser/honorar er egenandel som pasienten betaler

Kiropraktor

Honorar

Førstegangskonsultasjon (ikke tidligere vært pasient) 570,-
Pr. behandling 450,-
Ny konsultasjon etter 1 år, eller nytt problem 500,-
   
Trykkbølgebehandling 500,-
Forenklet konsultasjon/samtale etc. 250,-
Henvisning til røntgen, fysioterapi og spesialister 65,-
Sykemelding 65,-
Røntgenbilde på CD 100,-
Attester 100,-
Fakturagebyr 55,-
Taping 50,-
ACP/Nåler 30,-

NB! Ikke avbestillte timer belastes med 400,- + fakturagebyr 

Kiropraktorene har direkte oppgjørsavtale med HELFO

HAR DU HELSEFORSIKRING?

Du kan med fordel benytte deg av din helseforsikring hos følgende forsikringsselskaper m.fl. ved alle Kiropraktorgruppen sine klinikker rundt om i landet

TRYGDEREFUSJONER – DEKNING AV UTGIFTER

Det gis trygderefusjon for UNDERSØKELSE og BEHANDLING

Det er uavhengig av om du er henvist av lege eller tar direkte kontakt med kiropraktor. Refusjonssatsene er 67,- kroner per behandling, og 150,- kroner ved undersøkelse/behandlingsstart. Kiropraktorer har avtale med trygdekontoret slik at refusjonsbeløpet blir trukket direkte fra kiropraktorens takster. Reiseutgifter i forbindelse med behandling dekkes etter nærmere regler.