FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter har treårig utdannelse etterfulgt av ett års turnustjeneste. Fysioterapeuten undersøker, diagnostiserer, behandler, veileder og skaper håp.


En fysioterapeut jobber kunnskapsbasert, og faglige avgjørelser baseres på forskning, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.


En fysioterapeut har spesielt god kompetanse på rehabilitering og opptrening etter skade, og kan skreddersy behandlingen til den enkelte – både hva gjelder pasientens alder, forutsetninger og preferanser, samt tilgang på utstyr.

Fysioterapeut Lillehammer

Hils på vår fysioterapeut


Håkon Morken er vår fysioterapeut. Han tok sin fysioterapiutdannelse på Høgskolen i Oslo og Akershus, og har erfaring fra både nevrologisk avdeling på Rikshospitalet og kommunehelsetjeneste. Han har lengst fartstid i klinikk, og trives svært godt med det.


I Håkon finner du en omsorgsfull fysioterapeut med glødende engasjement for aktiv rehabilitering og moderne smertevitenskap. Håkon er opptatt av å finne årsak til dine problemer, og setter av god tid så du som pasient får fortalt hele din historie.


Han har videreutdanning innen ultralyddiagnostikk av muskelskjelettskader, og benytter dette for å kartlegge nyanser av skader. Det er et godt supplement ved siden av den kliniske undersøkelsen, og Håkon bruker ultralydbildene for å se om dette sammenfaller med undersøkelse og sykehistorie.


Håkon tar for tiden en master i fysioterapi på OsloMet på deltid, for å utvide sin forståelse for muskelskjelettfaget. Fra tidligere har han utdanning innen såletilpasning, og han lager såler til den som måtte trenge det.


Håkon konkurrerte på høyt nasjonalt nivå innen friidrett, og representerte Lillehammer idrettsforening gjennom sine år som sprinter. I tillegg kan han vise til deltakelse i EM i friidrett og flere medaljer fra Norgesmesterskap både på junior- og seniornivå. Gjennom rollen som friidrettsutøver og fysioterapeut har han tilegnet seg unik erfaring innen problemer relatert til hofte, kne og fot – og han besitter spisskompetanse på løpsrelaterte skader.


Håkon er en positiv og imøtekommende terapeut – og kan avsløre at han er glad i fruktig kaffe, at han liker å sovne til lyden av regn, og avslutningsvis at han foretrekker katter fremfor hunder, men at han er allergisk mot katt.

Løpeskader Lillehamer