ULTRALYD

Ultralyd benyttes både i diagnostisering og oppfølging av muskel- og skjelettlidelser, og er et svært nyttig verktøy ved en rekke problemstillinger.


Ved å benytte ultralyd som et supplement i klinisk undersøkelse, kan terapeuten få et bedre bilde på skaden og også sette det i sammenheng med sykehistorien.


Terapeuten kan bekrefte eller avkrefte sin mistanke til diagnose, og på denne måten igangsette riktig behandling raskt.


Ultralyd er en rask, ufarlig og effektiv undersøkelsesmetode  Man kan også undersøke strukturer i ulike posisjoner – en såkalt dynamisk undersøkelse. Siden det er lydbølger er undersøkelsen helt ufarlig for deg som pasient. 

  Ultralyd Lillehammer

  Hos oss er det Håkon som har ultralydkompetanse

  Ultralyd er velegnet for å påvise:


  • Senebetennelser og -skader
  • Leddbåndsskader
  • Slimposebetennelser
  • Skader i muskulatur
  • Bruddskader og tretthetsbrudd  Spesifikke tilstander:


  • Frossen skulder
  • Tennisalbue
  • Karpal tunnel syndrom
  • Hopperkne
  • Tennislegg
  • Akillessmerter
  • Plantar fascitt
  • ...og mye mer!
  Plantar fascitt

  Plantar fascitt: Ultralydbildet over viser fortykket seneplate under foten og liten hælspore, forenelig med plantar fascitt. Bildet under er av samme pasient, men på motsatt side, og viser normal seneplate og dermed ingen plantar fascitt.

  Plantar fascitt Lillehammer